Συνεχίζοντας την κατασκευή του vintage Cro-Mo σκελετού/Continuing the build of a vintage Cro-Mo frame

By 14 Ιανουαρίου, 201719 Ιουνίου, 2017Νέα
Αρκετή δουλειά, μεγάλη προσοχή και καλά εργαλεία είναι απαραίτητα  για την διαμόρφωση ενός σωλήνα Cro-Mo σε σκαλισμένες μούφες.
Hard work, skill, attention to detail and the correct tools are essential for the build of a custom engraved, lugged Cro-Mo frame.